Coachning

COACHNING (60 min)

Utifrån dina behov och önskningar pratar vi om vad som skulle passa dig bäst. Vi tittar på din livssituation och gör ev en stresshanteringsplan som vi sedan kan jobba vidare med. Det kan handla om att upptäcka tidiga tecken på stress och att hantera situationer på ett annat sätt. Tillsammans hittar vi strategier/verktyg som gör att du mår bättre och får mer balans i din vardag.

Antingen räcker det med att vi ses några ggr eller så planerar vi en mer långvarig kontakt. Du kommer att få enkla hemuppgifter mellan våra möten.

Vi kan också prata via telefon om det skulle passa dig bättre.

Pris: 575 kr per tillfälle.

Mer info

Tillbaka till toppen