Tips

Förebygg stress på jobbet

10 TIPS SOM FÖREBYGGER 
STRESS PÅ JOBBET

För att du ska må bra och få en känsla av sammanhang ska livet vara begripligt, hanterbart och meningsfullt. Det gäller även på jobbet.

1. Ta flera viloraster under dagen. När du vilar och återhämtar dig får du ner spänningsnivån i kroppen och bryter de negativa tankarna.

2. Se till att komma ut och rör på dig under dagen. Cykla till jobbet eller ta en promenad på lunchen. Vid fysisk aktivitet frigörs hormoner som gör att du känner dig lugn och glad.

3. Gå hem i tid från arbetet. För att få en balans i tillvaron behöver du dela upp dygnet i tre lika stora delar, 1/3 arbete/aktivitet, 1/3 fritid/vila och 1/3 sömn.

4. Prioritera arbetsuppgifter och fokusera på en sak i taget. Det går snabbare och ger bättre resultat om du tar en uppgift i taget, än om du försöker lösa flera uppgifter samtidigt.

5. Ta tag i stressrelaterade problem direkt när de dyker upp. Då undviker du att problemen växer och att du blir mer stressad.

6. Sluta jämföra dig med andra, t ex utseendet – arbetsprestationen – mest populär hos chefen. Var snäll mot dig själv och var nöjd med det du gör.

7. Fråga om det är något du inte förstår. Det blir då mer tydligt och begripligt och dessutom ökar din självkänsla om du går utanför trygghetszonen och vågar fråga.

8. Skratta och ha roligt på jobbet. När du skrattar ökar hormonhalter som gör att du mår bra och enklare kan ta in ny information.

9. Gå ut och få dagsljus varje dag. Ljuset gör att hormoner frigörs och du blir piggare och sover bättre, vilket gör att du lättare kan hantera stressituationer.

10. Ät regelbundet och hoppa inte över lunchen. Du behöver få i dig näring för att kunna koncentrera dig på dina arbetsuppgifter och orka jobba en hel dag.
Tillbaka till toppen