Kognitiv inriktning

KOGNITIV INRIKTNING (60 min)

Alla har vi minnen från tidigare erfarenheter som gör att vi tolkar och uppfattar vår omvärld på ett visst sätt. Vi kan därför under vissa situationer känna oss frustrerade och mindre värda på grund av negativa tankar från tidigare händelser.

Den kognitiva arbetsmetoden innebär att man ändrar de tankar, känslor och handlingsmönster som leder till att du mår dåligt. Under behandlingen bearbetar vi händelser som sker här och nu och tittar på din situation för att hjälpa dig att förstå, uttrycka och förändra dina tankar, känslor och beteenden. 
Det innebär att du kan välja ett nytt sätt att se på tillvaron och att dina problem minskar eller försvinner. Du får nya livserfarenheter med positiva minnen som gör att du mår bättre och lättare kan hantera stressiga situationer.  

Rekommenderar minst 5 tillfällen och du kommer att få enkla hemuppgifter mellan våra möten.

Pris: 575 kr per tillfälle.

Mer info

Tillbaka till toppen