KOGNITIV INRIKTNING (60 min)
FYSISKT MÖTE, telefon- eller videosamtal.

Alla har vi minnen från tidigare erfarenheter som gör att vi tolkar och uppfattar vår omvärld på ett visst sätt. Vi kan därför i vissa situationer känna oss frustrerade och misslyckade på grund av negativa tankar från tidigare händelser.

Den kognitiva arbetsmetoden innebär att man förändrar de tankar, känslor och handlingsmönster som leder till att du mår dåligt. 
Under behandlingen bearbetar vi aktuella händelser och tittar på situationen för att hjälpa dig att förstå, uttrycka och förändra dina tankar, känslor och beteenden. Detta kan resultera i att du väljer ett nytt sätt att se på tillvaron och att dina problem minskar eller försvinner. Du får på så sätt nya livserfarenheter med positiva minnen som gör att du mår bättre och lättare kan hantera stressande situationer.  

Rekommenderar minst 5 tillfällen. Du kommer att få enkla hemuppgifter mellan våra möten.

Pris: 500 kr/tim.

Mer info

Tillbaka till toppen