Mental Träning

MENTAL TRÄNING (60 min)

Träna din mentala förmåga så att du blir mentalt starkare. Vi har alla en inre förmåga att träna vår tankeverksamhet och genom mental träning kan du bli medveten om och utveckla dina inre resurser, talanger och förmågor. Det kan innebära att du behöver träna på att förändra dina attityder, beteenden och tankar om dig själv. Med tankens kraft kan du få ett mer positivt tänkande och förbättra din självkänsla och dina framtidsbilder.

Antingen räcker det med att vi ses några ggr eller så planerar vi en mer långvarig kontakt. Du kommer att få enkla hemuppgifter mellan våra möten.

Vi kan också prata via telefon om det skulle passa dig bättre.

Pris: 575 kr per tillfälle.

Mer info

Tillbaka till toppen