Vad är stress?

Stress är en livsviktig reaktion i kroppen som sätter igång stresshormoner för att ge dig extra kraft och energi när du upplever fara.

Vid akut stress kopplas det centrala nervsystemet på för full fart i ett s k gaspådrag. Produktionen av stresshormonerna adrenalin och kortisol ökar vilket gör att vi kan fly eller försvara oss, hjärtat slår fortare, musklerna spänns, koncentrationen höjs o s v. Dessutom finns ett bromssystem som är mer inriktat på vila och återhämtning och kan stänga av oss i situationer av akut fara, vi kan svimma, bli paralyserade eller tappa kraften i musklerna (spela-död). 

När den akuta stressituationen är över, träder bromssystemet in och lugn- och ro-hormonet oxytocin frigörs. Hjärtat och andningen blir lugnare och musklerna slappnar av m.m. Det är viktigt att balansen mellan dessa gas- och bromspådrag koordineras. 

I dagens samhälle med ständigt ökade krav har stressen kommit in i vardagen. Vi ska vara snabba, effektiva, anpassningsbara och bra på att sköta sociala kontakter. Många försöker pussla ihop sin vardag och "rusar" mellan arbetet, hemmet och fritiden, och saknar dessutom möjlighet till vila och återhämtning. Stress är ett tillstånd där balansen mellan inre/yttre resurser och belastningar/krav rubbas. Stressfaktorer som kan skapa obalans är bl a skilsmässa, arbetslöshet men också ensamhet eller dålig arbetsmiljö kan skapa stress.

Det är när du tappar kontrollen, känner dig otrygg och saknar mening i livet som risken för skadlig stress ökar. Stress uppkommer ofta som en följd av dina tankar. Det är ingen skillnad på positiv och negativ stress, utan det är hur du tolkar situationen som har betydelse. Det är viktigt med regelbunden vila och återhämtning så att hjärnan och kroppen kan slappna av.


Vad händer i hjärnan och
 kroppen vid långvarig stress?

Vid långvarig stress sker en överproduktion av kortisol som gör att kroppen går på högvarv vilket är skadligt för både hjärnan och kroppen. Detta kan leda till stressreaktioner som visar sig på olika sätt.

Kroppsliga besvär, t ex:
Ökad trötthet, uppvarvad, sämre prestationsförmåga, sömnsvårigheter, hjärt- och kärlsjukdomar (hjärtklappning, förhöjt blodtryck), mag- och tarmsjukdomar (magkatarr, diarré), minskat immunförsvar (återkommande förkylningar), muskel- och värkproblematik, balansrubbningar (yrsel), allergier, huvudvärk och migrän m m.

Kognitiva svårigheter:
Minskad uppmärksamhet, koncentrationsproblem, minnesstörningar, oförmåga att tänka klart, obeslutsamhet och ljud- och ljuskänslighet. Du kan få svårt att se på TV, läsa en tidning eller ha många bollar i luften. Kanske råkar du lägga in plånboken i micron, använder fel ord när du pratar eller kommer inte ihåg vad du har gjort.

Psykisk ohälsa:
Nedstämdhet, oro, ångest, aggressivitet och snabba humörsvängningar.

Hur vi reagerar på stress är väldigt individuellt beroende på var i livet vi befinner oss eller hur stresståliga vi är. En del kan bli irriterade och rastlösa och en del kanske drar sig undan och blir deppiga. Männen är mer känsliga för prestationsstress och får oftare hjärt- och kärlsjukdomar, aggression och hamnar lättare i missbruk av olika slag. Kvinnor är mer känsliga för relationsstress och får oftare värkproblematik, ångest och blir deprimerade.

Mer info

Tillbaka till toppen